Apmaksas informācija

Pasūtījumu ir iespējams apmaksāt:

  • izmantojot internetbanku;
  • izmantojot bankas karti.

Bankas, ar kurām mēs sadarbojamies

Kartes, kuras mēs pieņemam


Garantija un Atteikuma tiesības:

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot:

-       ja ir notecējis likumā noteiktais preces atgriešanas termiņš;

-       ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami   personalizēta;

-       ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

-       ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

-       ja prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

-       ja patērētājs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces, kosmētiku un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi); 

Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, jāaizpilda atteikuma veidlapu, kas iegūstama šeit: Atteikuma veidlapa

Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pastu info@menessaptieka.lv, e-pastā minot pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā, vienojoties ar Pārdevēju. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas, ja tādas ir bijušas saistībā ar izvēlēto Piegādes veidu – Piegāde ar Kurjeru, 30 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma), un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.

Inforrmācija par apmaksas veidiem, finanšu institūcijām, ar kurām sadarbojamies, kā arī norēķinu kartēm, kuras atbalstām.