Apmaksas informācija

Inforrmācija par apmaksas veidiem, finanšu institūcijām, ar kurām sadarbojamies, kā arī norēķinu kartēm, kuras atbalstām.