Privātuma politika

AS “SENTOR FARM APTIEKAS” rīcībā esošo personas datu apstrādes noteikumi atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām.