KADIĶU ogu beramā tēja, 50 gab.
5.0 5 (1 atsauksme)

KADIĶU ogu beramā tēja, 50 gab.

ŠVENČIONIS
5.0 5 (1 atsauksme)
Kopā
4.45 €
Derīguma termiņš: 2026-02-28
Kadiķu ogu tēja.
Uzzināt vairāk
Svarīga informācija
Produkta izskats var atšķirties no fotoattēlā redzamā.
Produkta cena aptiekās var atšķirties.

Tau­tas dzied­nie­cī­bā ka­diķ­ogas iz­man­to nie­ru dar­bī­bas sti­mu­lē­ša­nai, sirds rei­ma­tis­ma dzie­di­nā­ša­nai, asins­va­du pa­pla­ši­nā­ša­nai, lo­cī­ta­vu rei­ma­tis­ma ār­stē­ša­nai, kai­tī­go vie­lu nei­tra­li­zē­ša­nai ak­nās, ēst­gri­bas uz­la­bo­ša­nai. Ogu spēks ir to pār­stei­dzo­ša­jā fi­ton­cī­du ba­gā­tī­bā. Ka­di­ķa ārst­nie­cis­kais aro­māts dzen svied­rus, pa­līdz uz­veikt sa­auk­stē­ša­nās sli­mī­bas, spē­ci­na un uz­mun­dri­na or­ga­nis­mu, at­tī­ra el­po­ša­nas ce­ļus, bet ogu koš­ļā­ša­na ma­zi­na zob­ak­mens ap­li­ku­ma vei­do­ša­nos.

product
19110495 KADIĶU ogu beramā tēja, 50 gab. https://images.e-menessaptieka.lv/unsafe/fit-in/588x588/aa/3c/11e650463d5e88b295d5f192e233.png InStock 4.45 EUR 4.45 <p>Tau­tas dzied­nie­cī­bā ka­diķ­ogas iz­man­to nie­ru dar­bī­bas sti­mu­lē­ša­nai, sirds rei­ma­tis­ma dzie­di­nā­ša­nai, asins­va­du pa­pla­ši­nā­ša­nai, lo­cī­ta­vu rei­ma­tis­ma ār­stē­ša­nai, kai­tī­go vie­lu nei­tra­li­zē­ša­nai ak­nās, ēst­gri­bas uz­la­bo­ša­nai. Ogu spēks ir to pār­stei­dzo­ša­jā fi­ton­cī­du ba­gā­tī­bā. Ka­di­ķa ārst­nie­cis­kais aro­māts dzen svied­rus, pa­līdz uz­veikt sa­auk­stē­ša­nās sli­mī­bas, spē­ci­na un uz­mun­dri­na or­ga­nis­mu, at­tī­ra el­po­ša­nas ce­ļus, bet ogu koš­ļā­ša­na ma­zi­na zob­ak­mens ap­li­ku­ma vei­do­ša­nos.</p> Menessaptieka/Visas preces/Vitamīni un minerālvielas/Tējas un pārtika/Zāļu tējas