OCLEAN Electric Find Duo Set (sarkans/zils) elektriskā zobu birste, 2 gab.
5.0 5 (1 atsauksme)

OCLEAN Electric Find Duo Set (sarkans/zils) elektriskā zobu birste, 2 gab.

OCLEAN
5.0 5 (1 atsauksme)
Veselīgi, mirdzoši balti zobi vienmēr ir skaisti.
Uzzināt vairāk
Svarīga informācija
Produkta izskats var atšķirties no fotoattēlā redzamā.
Produkta cena aptiekās var atšķirties.
  • 38000 RPM motora jauda
  • 180 dienu gaidstāves režīms
  • 5 tīrīšanas režīmi pēc izvēles
  • 2 minūšu taimeris un 30 sek. atgādinājums
  • IPX7 Ūdensnecaurlaidība visam korpusam
  • USB C tipa uzlāde
Elektriskā zobu birste ar Quiet Technology: baudiet nomierinošu pieredzi ar godalgotu trokšņu samazināšanas tehnoloģiju, kasmazāk nekā 37 dB, zobu birstei darbojoties.
Viedais taimeris: šīm zobu birstītēm ir viedais 2 minūšu taimeris ar 30 sekunžu atgādinātāju, lai zobi tiktu tīrīti tiem nepieciešamo laiku.
Pielāgota tīrīšana: ir divi režīmi: nomierinoši un efektīvi, viegli pārslēdzami režīmi, divas sekundes turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
product
1143875 OCLEAN Electric Find Duo Set (sarkans/zils) elektriskā zobu birste, 2 gab. https://images.e-menessaptieka.lv/unsafe/fit-in/588x588/03/26/d8d95dc3d576ca882454cacd0081.png InStock 79.99 EUR 79.99 <div class="ng-star-inserted"> <ul><li><span class="highlight-tree-child-wrapper ng-star-inserted hovered"><span class="highlight-tree-child-wrapper tld-sentence tld-sentence-0-0 ng-star-inserted hovered selected-sentence"><span class="tld-sibling-0-0-0 tld-word tld-word-0-0-0 ng-star-inserted hovered">38000</span> <span class="tld-sibling-0-0-1 tld-word tld-word-0-0-1 ng-star-inserted">RPM</span> <span class="tld-sibling-0-0-2 tld-word tld-word-0-0-2 ng-star-inserted">motora </span><span class="tld-sibling-0-0-4 tld-word tld-word-0-0-4 ng-star-inserted">jauda</span></span></span></li> <li>180 <span class="tld-sibling-1-0-1 tld-word tld-word-1-0-1 ng-star-inserted">dienu </span><span class="tld-sibling-1-0-3 tld-word tld-word-1-0-3 ng-star-inserted">gaidstāves</span> <span class="tld-sibling-1-0-3 tld-word tld-word-1-0-4 ng-star-inserted">režīms</span></li> <li>5 t<span class="tld-sibling-2-0-1 tld-word tld-word-2-0-1 ng-star-inserted">īrīšanas</span> <span class="tld-sibling-2-0-2 tld-word tld-word-2-0-2 ng-star-inserted">režīmi</span> <span class="tld-sibling-2-0-3 tld-word tld-word-2-0-3 ng-star-inserted">pēc</span> <span class="tld-sibling-2-0-4 tld-sibling-2-0-5 tld-word tld-word-2-0-4 ng-star-inserted">izvēles</span></li> <li>2 <span class="tld-sibling-3-0-1 tld-sibling-3-0-2 tld-word tld-word-3-0-1 ng-star-inserted">minūšu</span> <span class="tld-sibling-3-0-3 tld-word tld-word-3-0-2 ng-star-inserted">taimeris</span> <span class="tld-sibling-3-0-4 tld-word tld-word-3-0-3 ng-star-inserted">un</span> <span class="tld-sibling-3-0-5 tld-word tld-word-3-0-4 ng-star-inserted">30</span> <span class="tld-sibling-3-0-6 tld-word tld-word-3-0-5 ng-star-inserted">sek.</span> <span class="tld-sibling-3-0-7 tld-word tld-word-3-0-6 ng-star-inserted">atgādinājums</span></li> <li>IPX7 <span class="tld-sibling-4-0-4 tld-word tld-word-4-0-1 ng-star-inserted">Ūdensnecaurlaidība</span> <span class="tld-sibling-4-0-1 tld-sibling-4-0-2 tld-word tld-word-4-0-2 ng-star-inserted">visam</span> <span class="tld-sibling-4-0-3 tld-word tld-word-4-0-3 ng-star-inserted">korpusam</span></li> <li>USB <span class="tld-sibling-5-0-1 tld-word tld-word-5-0-1 ng-star-inserted">C</span> <span class="tld-sibling-5-0-2 tld-word tld-word-5-0-2 ng-star-inserted">tipa</span> <span class="tld-sibling-5-0-3 tld-sibling-5-0-4 tld-word tld-word-5-0-3 ng-star-inserted">uzlāde</span></li> </ul></div> <div class="ng-star-inserted"> <div class="tld-highlight-tree ng-star-inserted"><strong><span class="tld-sibling-7-0-0 tld-word tld-word-7-0-0 ng-star-inserted">Elektriskā</span> <span class="tld-sibling-7-0-1 tld-word tld-word-7-0-1 ng-star-inserted">zobu</span> <span class="tld-sibling-7-0-1 tld-word tld-word-7-0-2 ng-star-inserted">birste ar Quiet Technology</span><span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-7-0-4 tld-word tld-word-7-0-5 ng-star-inserted">:</span></span></strong> <span class="tld-sibling-7-0-5 tld-sibling-7-0-6 tld-word tld-word-7-0-6 ng-star-inserted">baudiet</span> <span class="tld-sibling-7-0-7 tld-word tld-word-7-0-7 ng-star-inserted">nomierinošu</span> <span class="tld-sibling-7-0-8 tld-word tld-word-7-0-8 ng-star-inserted">pieredzi</span> <span class="tld-sibling-7-0-9 tld-word tld-word-7-0-9 ng-star-inserted">ar</span> <span class="tld-sibling-7-0-10 tld-sibling-7-0-11 tld-sibling-7-0-12 tld-word tld-word-7-0-10 ng-star-inserted">godalgotu</span> <span class="tld-sibling-7-0-13 tld-word tld-word-7-0-11 ng-star-inserted">trokšņu</span> <span class="tld-sibling-7-0-14 tld-word tld-word-7-0-12 ng-star-inserted">samazināšanas</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-7-0-15 tld-word tld-word-7-0-13 ng-star-inserted">tehnoloģiju</span><span class="tld-sibling-7-0-16 tld-word tld-word-7-0-14 ng-star-inserted">,</span></span> kas<span class="tld-sibling-7-0-21 tld-word tld-word-7-0-19 ng-star-inserted">mazāk</span> <span class="tld-sibling-7-0-22 tld-word tld-word-7-0-20 ng-star-inserted">nekā</span> <span class="tld-sibling-7-0-23 tld-word tld-word-7-0-21 ng-star-inserted">37</span> <span class="tld-sibling-7-0-24 tld-word tld-word-7-0-22 ng-star-inserted">dB,</span> zobu birstei darbojoties.</div> </div> <div class="ng-star-inserted"> <div class="tld-highlight-tree ng-star-inserted"><span class="highlight-tree-child-wrapper ng-star-inserted"><span class="highlight-tree-child-wrapper tld-sentence tld-sentence-8-0 ng-star-inserted"><strong><span class="tld-sibling-8-0-0 tld-word tld-word-8-0-0 ng-star-inserted">Viedais</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-8-0-1 tld-word tld-word-8-0-1 ng-star-inserted">taimeris</span><span class="tld-sibling-8-0-2 tld-word tld-word-8-0-2 ng-star-inserted">:</span></span></strong> <span class="tld-sibling-8-0-3 tld-word tld-word-8-0-3 ng-star-inserted">šīm</span> <span class="tld-sibling-8-0-6 tld-word tld-word-8-0-6 ng-star-inserted">zobu</span> <span class="tld-sibling-8-0-8 tld-word tld-word-8-0-7 ng-star-inserted">birstītēm</span> <span class="tld-sibling-8-0-7 tld-word tld-word-8-0-8 ng-star-inserted">ir</span> <span class="tld-sibling-8-0-14 tld-sibling-8-0-9 tld-word tld-word-8-0-9 ng-star-inserted">viedais</span> <span class="tld-sibling-8-0-10 tld-word tld-word-8-0-10 ng-star-inserted">2</span> <span class="tld-sibling-8-0-11 tld-word tld-word-8-0-11 ng-star-inserted">minūšu</span> <span class="tld-sibling-8-0-12 tld-word tld-word-8-0-12 ng-star-inserted">taimeris</span> <span class="tld-sibling-8-0-13 tld-word tld-word-8-0-13 ng-star-inserted">ar</span> <span class="tld-sibling-8-0-15 tld-word tld-word-8-0-14 ng-star-inserted">30</span> <span class="tld-sibling-8-0-16 tld-word tld-word-8-0-15 ng-star-inserted">sekunžu</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-8-0-17 tld-word tld-word-8-0-16 ng-star-inserted">atgādinātāju</span><span class="tld-sibling-8-0-17 tld-word tld-word-8-0-17 ng-star-inserted">,</span></span> <span class="tld-sibling-8-0-18 tld-word tld-word-8-0-18 ng-star-inserted">lai</span> <span class="tld-sibling-8-0-19 tld-sibling-8-0-20 tld-sibling-8-0-22 tld-word tld-word-8-0-19 ng-star-inserted">zobi tiktu tīrīti tiem</span> <span class="tld-sibling-8-0-21 tld-sibling-8-0-23 tld-word tld-word-8-0-20 ng-star-inserted">nepieciešamo</span> <span class="tld-sibling-8-0-24 tld-sibling-8-0-25 tld-sibling-8-0-26 tld-word tld-word-8-0-21 ng-star-inserted">laiku.</span></span></span></div> </div> <div class="ng-star-inserted"> <div class="tld-highlight-tree ng-star-inserted"><span class="highlight-tree-child-wrapper ng-star-inserted"><span class="highlight-tree-child-wrapper tld-sentence tld-sentence-9-0 ng-star-inserted"><strong><span class="tld-sibling-9-0-0 tld-word tld-word-9-0-0 ng-star-inserted">Pielāgota</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-9-0-1 tld-word tld-word-9-0-1 ng-star-inserted">tīrīšana</span><span class="tld-sibling-9-0-2 tld-word tld-word-9-0-2 ng-star-inserted">:</span></span></strong> <span class="tld-sibling-9-0-3 tld-word tld-word-9-0-3 ng-star-inserted">ir</span> <span class="tld-sibling-9-0-4 tld-word tld-word-9-0-4 ng-star-inserted">divi</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-9-0-5 tld-word tld-word-9-0-5 ng-star-inserted">režīmi</span><span class="tld-sibling-9-0-6 tld-word tld-word-9-0-6 ng-star-inserted">:</span></span> <span class="tld-sibling-9-0-7 tld-word tld-word-9-0-7 ng-star-inserted">nomierinoši</span> <span class="tld-sibling-9-0-8 tld-word tld-word-9-0-8 ng-star-inserted">un</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-9-0-9 tld-word tld-word-9-0-9 ng-star-inserted">efektīvi</span><span class="tld-sibling-9-0-10 tld-word tld-word-9-0-10 ng-star-inserted">,</span></span> <span class="tld-sibling-9-0-11 tld-word tld-word-9-0-11 ng-star-inserted">viegli</span> <span class="tld-sibling-9-0-12 tld-word tld-word-9-0-12 ng-star-inserted">pārslēdzami</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-9-0-13 tld-word tld-word-9-0-13 ng-star-inserted">režīmi</span><span class="tld-sibling-9-0-14 tld-word tld-word-9-0-14 ng-star-inserted">,</span></span> <span class="tld-sibling-9-0-15 tld-word tld-word-9-0-15 ng-star-inserted">divas</span> <span class="tld-sibling-9-0-21 tld-word tld-word-9-0-16 ng-star-inserted">sekundes</span> <span class="tld-sibling-9-0-16 tld-word tld-word-9-0-17 ng-star-inserted">turot</span> <span class="tld-sibling-9-0-17 tld-word tld-word-9-0-18 ng-star-inserted">nospiestu</span> <span class="highlight-tree-child-wrapper multiple-word-wrapper ng-star-inserted"><span class="tld-sibling-9-0-17 tld-word tld-word-9-0-19 ng-star-inserted">ieslēgšanas</span><span class="tld-sibling-9-0-18 tld-word tld-word-9-0-20 ng-star-inserted">/</span><span class="tld-sibling-9-0-19 tld-sibling-9-0-20 tld-word tld-word-9-0-21 ng-star-inserted">izslēgšanas</span></span> <span class="tld-sibling-9-0-18 tld-word tld-word-9-0-22 ng-star-inserted">pogu.</span></span></span></div> </div> Menessaptieka/Visas preces/Mutes dobuma higiēna/Elektriskās zobu birstes