Seksuālā un reproduktīvā veselība

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (WHO) definīcijām seksuālā veselība ir fundamentāli svarīga ne tikai atsevišķu personu, pāru un ģimeņu vispārējai veselībai un labsajūtai, bet arī kopienu un valstu sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Seksuālā veselība ir jāizprot noteiktajos sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos kontekstos. Seksuālā veselība nozīmē pozitīvu un cieņpilnu pieeju seksualitātei un seksuālajām attiecībām, kā arī patīkamu un drošu seksuālo pieredzi bez piespiešanas, diskriminācijas vai vardarbības. Seksuālā veselība nozīmē vispārēju labsajūtu, nevis tikai slimību neesamību, un tā attiecas uz cilvēkiem visos vecumos, nevis tikai reproduktīvajā vecumā.

Seksuālā veselība un labsajūta ir atkarīga no piekļuves visaptverošai un kvalitatīvai informācijai par seksu un seksualitāti, zināšanām par iespējamiem riskiem, ko rada seksuālās aktivitātes bez izsargāšanās, seksuālās veselības aprūpes pieejamības un dzīvesvides, kurā tiek atzīta un veicināta seksuālā veselība.

Mūsu seksuālo veselību ļoti lielā mērā ietekmē dažādi personīgie un sociālie faktori, tostarp mūsu uzskati, audzināšana, reliģija, mūsu draugu loks, sabiedrība, personīgā pieredze, kā arī normatīvajos aktos paredzētās tiesības. Seksuālās tiesības nosaka, ka ikvienam no mums ir ļauts brīvi īstenot un paust savu seksualitāti un baudīt seksuālo veselību, vienlaikus respektējot citu cilvēku tiesības.

Būtiskākie seksuālās veselības aspekti:

  1. Fiziskā labsajūta. Seksuālā veselība nozīmē mūsu pašu rūpes par veselīgu ķermeni — tādu, kas necieš no seksuāli transmisīvajām slimībām (STS) un citām reproduktīvās veselības problēmām. Būtiski fiziskās labsajūtas nosacījumi ir regulāras veselības pārbaudes, drošs sekss un STS apzināšanās.
  2. Garīgā un emocionālā labsajūta. Seksuālā veselība ietver dažādus psiholoģiskos aspektus, piemēram, pašapziņu, ķermeņa tēla uztveri un emocionālo labsajūtu. Tā ietver pozitīvu un cieņpilnu attieksmi gan pret sevi, gan citiem, piekrišanas nozīmes apzināšanos un akceptēšanu, kā arī izpratni par personiskajām robežām, kas dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgas.
  3. Reproduktīvā veselība. Seksuālā veselība ietver arī vairākus ar reproduktīvo veselību saistītus aspektus, piemēram, ģimenes plānošanu, kontracepciju, grūtniecību un auglību. Tas nozīmē izpratni par reproduktīvajām izvēlēm (vai, kad un cik bērnus radīt), kontracepcijas pieejamību un atbilstošas pirmsdzemdību aprūpes saņemšanu.
  4. Drošas un labprātīgas attiecības. Seksuālajā veselībā uzsvars ir uz drošu un labprātīgu seksuālo attiecību nozīmi. Tas nozīmē atklātu komunikāciju, abpusēju piekrišanu un robežu respektēšanu starp partneriem — attiecības, tostarp seksuālās, bez piespiešanas, diskriminācijas vai vardarbības. Svarīgi ir saprast un veicināt veselīgu attiecību dinamiku.
  5. Seksuālā izglītība. Seksuālajā veselībā būtiska loma ir arī visaptverošai seksuālajai izglītībai. Tā palīdz mums ne tikai iegūt informāciju par anatomiju, reproduktīvajiem procesiem, kontracepciju, STS un veselīgām attiecībām, bet arī dod pašpārliecību un palīdz pieņemt pārdomātus lēmumus, kā arī veicina atbildīgu seksuālo uzvedību un rīcību.
  6. STS novēršana. Seksuālā veselība nozīmē arī rīkoties tā, lai izvairītos no saslimšanas ar seksuāli transmisīvajām slimībām (STS). Tas ietver barjeras metožu izmantošanu (piem., prezervatīvi), vakcināciju, piemēram, pret HPV izraisītu dzemdes kakla vēzi vai B hepatītu, kā arī regulāras STS pārbaudes. Sievietes STS analīzes var veikt pie ginekologa vai dermatovenerologa, vīrieši — pie urologa vai dermatovenerologa. Svarīgi ir laikus ārstēt STS, jo tās var izraisīt ļoti smagas veselības komplikācijas.
  7. Seksuālā disfunkcija. Daļa no seksuālās veselības ir seksuālās disfunkcijas problēmu risināšana. Tas var nozīmēt meklēt medicīnisku palīdzību, lai novērstu dažādas problēmas, tostarp erektīlo disfunkciju, libido izmaiņas, menstruālā cikla traucējumus u.c. Seksuālās veselības problēmu cēloņi bieži var rasties emocionālu iemeslu rezultātā vai kā endokrīno slimību izpausme, tāpēc ir svarīgi saņemt daudzpusīgu medicīnisko palīdzību.
  8. Piekrišana un seksuālās tiesības. Seksuālā veselība uzsver piekrišanas, ķermeņa autonomijas un seksuālo tiesību nozīmi. Tas ietver personīgo robežu respektēšanu, brīvu izvēli teikt “jā” vai “nē”, kā arī izpratni, ka piekrišanai jābūt paustai ar entuziasmu un brīvprātīgi un ka tā netiek sniegta ar mūžīgu garantiju (tas ir — jebkurš no mums drīkst gribēt vai negribēt, kā arī brīvi mainīt domas šajā jautājumā).
  9. Daudzpusība un iekļaušana. Seksuālā veselība nozīmē atzīt un respektēt dažādas seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un izpausmes, tostarp savējo. Tā veicina visu personu vienlīdzību, nediskriminēšanu un iekļaušanu.

Noderīgi resursi internetā:

Veselības ministrijas veidotie materiāli par seksuālo veselību

https://esparveselibu.lv/tema/seksuala-veseliba

Informācija par HIV profilakses punktiem, kuros var veikt bezmaksas, anonīmus HIV testus

https://www.spkc.gov.lv/lv/hiv-profilakses-punkti

Biedrība “Papardes zieds”, kas piedāvā plašu seksuālās un reproduktīvās veselības informāciju, īpaši jauniešiem

https://papardeszieds.lv/

Informācija par reproduktīvajām tiesībām

https://www.cilvektiesibugids.lv/lv/temas/gimene/reproduktivas-tiesibas

Pasaules Veselības organizācija

https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1

category